socio

(לפעמים לא נעים לי שמסביב מתרחשים דברים איומים שאני לא מתייחסת אליהם, לא מזכירה במילה. אבל זה מרחב ההיעלמות הפרטי שלי, החדר הסודי מאחורי ארון הספרים, אליו אני יכולה לברוח ממה שקורה בחוץ. מובלעת פנטסטית של טוב ונעים, עד כמה שאפשר).

אוהבת לחשוב מחשבות, לקרוא ולהרהר, לחלום בהקיץ, לפתח רעיונות בדמיון, שלא מצליחה לממש (עם הזמן שעובר, אנשים אחרים מגשימים את הרעיונות שלי). בעולם שמקדש את המעשה ואת ההצלחה החומרית, נכשלת שוב ושוב (רק כאן, קושרת לפעמים מחשבות בחוטים שקופים, עדינים, שמשאירים עקבות, עפיפוני רוח).