carss

"[…] הייאוש הוא לא אופציה מוסרית. הייאוש הוא גשר, שמעביר אנשים טובים לכניעה. וכשהטובים נכנעים, דברים איומים ונוראים יכולים לקרות. […] ייאוש הוא לא אופציה, כמו שבן אדם הגון לא גונב ובן אדם הגון לא לוקח שוחד, בן אדם הגון לא מתייאש מול סכנה ומול מצבים מורכבים."

דב חנין בראיון לענת שרון בלייס (מתוך הפודקאסט: אחת + 5, יום הבחירות נובמבר 2022)