[The Four Horsemen of the Apocalypse, 13 century]

האחד בספטמבר. תם החופש הגדול, פרשי השיגרה, בחרבות שלופות, עושים דרכם אלי (במייל, בטלפון ובזום) דוהרים, שועטים לעברי, מעלים אבק…

שבת בבוקר. קמתי מוקדם, הלכתי במשך שעה ברחובות השכונה והקשבתי למוזיקה. הכנתי קפה לו ולי. ראינו עוד פרק נהדר בסידרת 'הטובות לקרב' (ששנת הקורונה והבחירה בביידן רק היטיבו עימה). קראתי את הטקסט הנפלא של דרור משעני על התרגומים של יהושע קנז, שפספסתי בשבוע שעבר. הולכת לסדר ולנקות.