"[…] איזו משלחת זו?

דניאל: משלחת סיוע לבורחים מאוקראינה.

יונתן: אז אני אגיד שזו משלחת עצמאית שלנו, של האחים קישינובסקי.

דניאל: אני אספר רגע איך נולדה המשלחת.

יונתן: לפני שתספר, אני אגיד שבמקור התוכנית היתה לטוס לקישינב, כי אנחנו קישינובסקי. אבל לא מצאתי טיסות, אז הגענו לקרקוב.

דניאל: יונתן כתב לי הודעה — "אתה רוצה להצטרף למשלחת סיוע לאוקראינה?" הייתי בדיוק לפני פגישה, אז כתבתי לו קודם כל כן, מאוד, ושאדבר איתו אחרי. ואז אני מתקשר אליו ושואל אותו על המשלחת: מי מארגן אותה? הוא אומר "אני". אה, וואו. ומי במשלחת? "אתה".

יונתן: ואז, ברגע שמרים שמעה על זה, היא אמרה, אין מצב שאני לא באה. […]

(האחים קישינובסקי נוסעים לאוקראינה)