[הדרך לערד, גלעד סליקטר]

אתמול בשיח גלריה, גלעד אמר שהוא יכול להפוך נושא שמעניין אותו לספר, רק כשהוא יודע: למה ואיך.


(התערוכה ירדה, שבוע האיור הסתיים.)