simetry

"לכותבות ולכותבים שאני מנחה, ושמתקשים למצוא בחייהם זמן לכתיבה, ההצעה שלי היא אפוא פשוטה: לכתוב עשר דקות בכל יום. לא חשוב מה יוצא. הפעילו את השעון המעורר. שיצלצל אחרי עשר דקות של כתיבה בלי הפסקה. עט על נייר או אצבעות על מקלדת, והידיים זזות במשך עשר דקות. בבוקר כשקמים, או בלילה לפני שנרדמים. או בעבודה, בהפסקת קפה. לכתוב במשך עשר דקות כל דבר שעולה על הדעת. ולו שטויות גמורות…

ולחלופין, אני מציעה לכותבות ולכותבים להקפיד על חצי שעה של התייצבות לעבודה. של ישיבה מול המחשב או מול המחברת. בעשר דקות צריך לכתוב. לא משנה מה ובלי הפסקה. בחצי שעה ויותר מותר גם לבהות – אבל לא קמים מהכיסא לפני שעובר הזמן שהוקצב. אחרי שבועיים של התייצבות יומיומית כזאת. אנחנו בדרך כלל עם רגל אחת בפנים. פחות או יותר."

(לטפס על ההר, או: איך לכתוב, ארנה קזין, ידיעות ספרים, אחוזת בית)