rakefet

כשיוצאים מהבית שלנו פונים ימינה ויורדים חמש מדרגות. בין המדרגה השנייה לשלישית, פורחת רקפת המדרגות. רקפת אחת, בודדה, אמיצה, מהורהרת. פורחת, פורחת, נובלת, וכעבור שנה, שוב פורחת!