[איור של טובה ינסון]

יום ה'צריך'. היום הוא היום הזה (בשבוע/בחודש/בשנה) שבו אני נדחקת לפינה אחרי שמשכתי את הזמן ככל יכולתי וכבר אין לי ברירה, מוכרחה לעשות את מה שצריכה לעשות ולא ממש רוצה: לשטוף ריצפה, להכין ניירת לסוף שנה להנהלת חשבונות, להתקשר לחברת הביטוח, לשלוח את המייל ההוא, לקבוע תור לבדיקה, לקפל כביסה, לסדר את שולחן העבודה