pekka.jpg

Sailor och Pekka / Jockum Nordström

היום הוא הגיע בדואר, משבדיה, בתוך מעטפה חומה וקשיחה מקרטון – ספר ילדים מאוייר אודות מלח וכלבו, פקה. שמרתי את החבילה הארוזה כל היום בתיק ופתחתי רק בערב. הוא כל כך יפה, הספר, שאני לא יודעת מה לעשות. אני לא קוראת שבדית, אבל אני קוראת את האיורים שוב ושוב, ואומרת לעצמי בלב: 'ככה, ככה בדיוק'. גם האיורים וגם הציורים של נורדסטרום מדברים בשפה שלי (כמו לגלות מעבר לים אח אובד).