memory

כבר כמה שבועות שאני קוראת את 'קול צעדינו' של רונית מטלון באוטובוסים לתל אביב ובחזרה. קוראת וקוראת ובדרך פלא הוא לא נגמר. כמו 'זכרון דברים' של יעקב שבתאי, 'מקדמות' של ס. יזהר ו'סיפור על אהבה וחושך' של עמוס עוז, גם הוא 'בעקבות הזמן האבוד' שלנו.

10

רשימה אחרת ליום הזיכרון: מאיר אריאל, חנוך לוין, יהודה עמיחי, יורם ברונובסקי, נעמי שמר, אריק לביא, אפרים קישון, אהוד מנור, דודו גבע, דליה רביקוביץ', יוסי בנאי, ס. יזהר, עלי מוהר, גרשון שקד